Dökümanlar

Bireyselleştirilmiş eğitim planı BEP geliştirme birimi tarafından takip edilir. Özel eğitimli öğrenciler için dersine giren branş öğretmenince hazırlanır. Öğrencinin ders ile ilgili düzeyi belirlenerek Eğitsel Performansı doldurulur. Daha sonra yıl içinde kazandırılması istenen kısımlar zamanlara bölünerek kısa-uzun dönemli amaçlar şeklinde belirlenir. BEP planında öğrencinin kişisel bilgileri, yetersizlik türü, eğitsel performans, kısa-uzun dönemli amaçlar, veli ve branş öğretmenleri ile toplantı tutanağı ve BEP Bireysel İzleme çizelgesi bulunmaktadır. BEP'in yararının üst düzey olması için...
Aile İçi Gözlem Formu öğrencilerde görülen davranış ve uyum problemlerini daha iyi anlamak,bilgi toplamak amacıyla rehberlik öğretmeni tarafından veliye doldurması için verilir. Veli istenmeyen davranışın hangi ortamda, hangi şartlar altında, ne sıklıkla ortaya çıktığı,  davranışa karşı velinin ne tepki verdiğini detaylı olarak forma yazar. Form uygulandıktan sonra sonuçlara göre rehber öğretmen uyguladığı diğer envanter sonuçlarını birlikte yorumlayarak problemli davranışa yönelik çalışmalar planlar. Form özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygulanır ancak istenirse lise düzeyine...
Rehberlik eğitimin ruhudur. Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme sürecinde, hayatta karşılaştıkları problemleri çözmelerinde, karar verme süreçlerinde yardımcı olabilmektedir rehberlik. Bu sunum öğrencilere Rehberlik Servisi'ni tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlayan kişinin ismini sildiğim için tekrar bulamadım. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Tanıtım  
Hepimizin kişisel özellikleri vardır. Bazı özelliklerimizin farkında olup bazılarının farkında olamayabiliriz. Bir de başkalarının gözünden bizim özelliğimiz olduğu düşünülen özellikler vardır. Peki gerçekte başkalarının düşündüğü özelliklere sahip miyiz? Bir çok özelliğin yer aldığı bu anketin amacı öğrencinin kendini nasıl algıladığını ve öğretmenlerinin,annesinin,babasının,kardeşlerinin,arkadaşlarının öğrenciyi nasıl algıladığını öğrenmektir. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından 4.sınıftan 12.sınıf düzeyine kadar uygulanabilir. Anket sonucunda öğrencinin kendinde gördüğü özelliklerin başkaları tarafından da var olup olmadığı kontrol edilebilir. Ayrıca olumsuz özellikleri...
Devamsızlık okullarda sıklıkla karşılaşılan bir problem. Devamsızlık yapmanın bir çok nedeni olabilir. Bu nedenler az çok bilinse de anket çalışması ile nedenlerin hangisinin daha çok devamsızlığa yol açtığını anlayabilir ya da diğer nedenler hakkında da farkındalık kazanabiliriz. Sorunun kaynağını tespit ettiğimizde çözüme odaklanmak daha kolay olacaktır. Devamsızlık nedenleri anketi 51 maddeden oluşur. Öğrenciler bu ankette Evet, Bazen, Hayır seçeneklerini işaretlerler. Anket sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanır. Bu anket aracılığıyla öğrencilerin devamsızlık yapma...
Şiddet toplumumuzda yaygın olan ve bazen de normalleşen bir problem. Okullarda akranlar arasında ya da yaş farkı olan öğrenciler arasında şiddet oldukça yaygın. Şiddetin en önemli sorunlarından biri de şiddeti nasıl algıladığımızdır. Örneğin okullarda öğrenciler birbirlerine vurarak şakalaştıklarını sanmakta ya da anne-baba tarafından sözel olarak çocuğun azarlanması, başkalarının yanında aşağılanması öğrenciler tarafından şiddet olarak görülmeyebiliyor. Şiddeti sorun olarak tanımlamak için hangi olay ve durumların şiddete girdiğini iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Şiddet Algısı...
Isınma Oyunları Etkinlikleri Öğrencilerle ilk tanışmada ya da birbirini yeni tanıyan öğrenci gruplarında öğrencilerin kaynaşması, grubun birbirlerini daha iyi tanıması ve etkileşimin arttırılması için kullanılır. Burada bir çok ısınma etkinliği bulunmaktadır. Öğrencilerin yaş,sınıf düzeyleri göz önünde bulundurularak grubun özelliğine göre etkinlikleri seçebilirsiniz. Etkileşimi yüksek grup ve ortamlarda hedeflediğimiz başarıya ulaşmak daha kolaydır. Yeni girilen ortamlarda uyum sağlamakta güçlük çekilebilir. Öğrenciler kendini ifade etmekte zorlanabilir. Isınma oyunları sayesinde grup dinamiğinde olumlu etkiler görülecektir. Öğrencinin...
Zamanı etkili kullanmanın akademik başarıya ve hayatı daha kaliteli yaşamaya pozitif etkisi tartışmasızdır. Yol Haritam formu rehber öğretmen tarafından zamanı etkili kullanmak, zaman yönetimini öğrenmek, kendini kontrol etmek isteyen öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla ortaokul 7. ve 8. sınıf düzeyine, lisede 1.2.3. ve 4.sınıflara uygulanır. 2 adet formdan oluşmaktadır. 1.Formda öğrenci hangi gün hangi aktiviteye ne kadar zaman ayırdığını boş kısımlara yazar. 2.Form ise öğrencinin bir hafta süresince yapacağı faaliyetleri planlaması için kullanılır....
Derslerde başarılı olmanın olmazsa olmaz koşulu çalışmaktır. Ancak bu çalışmanın verimli olması başarıya giden yolda işi kolaylaştırır. Verimli ders çalışma sınıf/okul rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere sık sık anlatılmaktadır. Çalışmak, başarmak isteyen öğrenciler için kılavuz görevi görür verimli çalışma yöntemleri. Öğrenci öğrenme sürecinde öncelikle nasıl öğrendiği konusunda farkındalık kazanmalıdır. Öğrenciler süreci aktif yöneterek başarılarını arttırabilirler. Kontrol listesi sınıf rehber öğretmenler tarafından uygulanır. Ortaokul ve lise kademesine uygundur. "Kısmen" ya da "Hayır" cevapları çoksa rehber...
Kendimi Tanıyorum ve Çocuğumu Tanıyorum Çocuğumu tanıyorum formu çocuğunuzu daha iyi tanımak, onun ilgi ve yetenekleri konusunda farkındalık kazanmak için kullanılır. Veliler tarafından doldurulur. Kendimi tanıyorum formu ise öğrenciler tarafından doldurulur. Öğrencinin kendini tanıması, özellikleri hakkında farkındalık kazanması, gelecekte yapacağı seçimler için ilgi ve yeteneklerini bilmesi için kullanılır. Kendimi tanıyorum ve çocuğumu tanıyorum formları rehberlik öğretmeni tarafından uygulanır ve birlikte değerlendirilir. Farklı cevaplanan maddeler göze çarptığında rehber öğretmen veli-öğrenci iletişimini arttırıcı çalışmalar yapar....
Sayfa başına git